Thép cuộn 6 CT3 vinakyoei

Tên sản phẩm: Thép cuộn 6 CT3 vinakyoei Giá: 8,490 đồng/KG Nhà sản xuất: Vina kyoei