Thép cây vằn D10 CT3

Tên sản phẩm: Thép cây vằn D10 CT3 Giá: 61,500 đồng/KG Nhà sản xuất: Vina kyoei