Ngói vẩy cá loại B

Tên sản phẩm: Ngói vẩy cá loại B Giá: 2,300 đồng/Viên Nhà sản xuất: Đồng Nai