Ngói lợp 22 chống thấm màu nâu

Product Name: Ngói lợp 22 chống thấm màu nâu đậm loại B Giá: 5,000 đồng/Viên Nhà sản xuất: Đồng Nai